Trobades

Una plaça és, per definició, un espai de trobada. No obstant, actualment la plaça Mallorca no potencia ni les trobades cíviques ni les urbanes. En aquest sentit, no és tan sols un problema de degradació dels materials sinó també del rol que assumeix aquesta plaça en relació a la ciutat.

Per aquest motiu i en base a les qüestions plantejades pel mateix concurs, la proposta “trobades” és un convit a imaginar la plaça Mallorca des de la seva posició com  a ròtula urbana i des de la possibilitat d’enfortir els lligams amb els barris colindants. Amb tal propòsit, es planteja la recuperació de la plaça Mallorca des de la prolongació de tres eixos urbans que es remarquen a través de tres noves plataformes pavimentades:

  • El Saló de Santa Maria: Un nou espai de baixada lenta connectant l’Església de Santa Maria i el centre històric amb el nivell inferior de la plaça i el barri de l’ Avinguda Alcúdia. Es tracta de generar un nou passeig adoquinat i arbrat, comfortable pel ciutadà que gaudeix d’ una visió a l’ Església des de la part inferior de la plaça.

 

  • El passeig Artà: Un nou eix que comuniqui la futura obertura verda i cívica del carrer Artà amb el carrer de Sa Mostra. La part inferior i superior de la plaça queden lligades a través d’ un nou element arquitectònic: l’ escala. Aquest nou connector es materialitza amb un acabat de formigó per l’ escala i llosetes en la part superior per tal de potenciar els moviments ciutadans entre el centre i el futur verd cívic que planteja el planejament.

 

  • La plaça de la Rambla: Es proposa estirar l’ activitat de l’ eix de la Rambla dels Reis Catòlics amb la part inferior de la plaça, generant un nou espai ajardinat i ombrejat construït amb paviments drenants mixtos i jardineres-banc que integren els arbres existents i introdueixen més arbres i espais de joc . Es proposa mantenir l’ àmbit del bar per poder generar una terrassa ombrejada sota la vegetació.