Límits permeables…connectant el barri

Límits permeables … connectant el barri és una proposta que té l’ objectiu d’ aprofitar l’oportunitat d’ intervenir en el carrer Perallada per dur a terme una estratègia global de barri. El recinte fabril de Fabra i Coats té el potencial de convertir-se en un espai de centralitat cívica i cultural per Sant Andreu. No obstant, a causa dels seus murs limítrofes, és difícil d’ accedir-hi i actualment només disposa de dues portes d’ accés, de les quals, per la seva disposició, la que funciona bé com a entrada és la de la plaça Fabra.

La proposta consisteix en obrir quatre portes més en els límits aprofitant espais que ho possibiliten. Dues portes al sector nord: la porta del c/ Otger, la porta del c/ Gran de Sant Andreu i dues portes més al carrer Parellada: la porta junt a la Seu dels Tres Tombs i una porta directa a una de les fàbriques per tal que es converteixi en un espai pels barris del sud del recinte. Amb aquestes noves obertures al barri, el recinte fabril esdevé un punt de trobada de veïns del barri que poden celebrar esdeveniments ocasionals alternant-se amb les exposicions artístiques o culturals proposades per la “Fàbrica Creativa”.

En segon lloc, potenciar el caràcter peatonal del c/ Parellada com ja ho han fet alguns carrers del sector com el carrer Peronella o St. Ponç. Així doncs, es proposa treure els vehicles que aparquen al costat del mur i fer una vorera que permeti la circulació dels vianants. Aquesta vorera s’ eixampla quan arriba a alguna de les portes per tal que s’ identifiqui també on es troben situades les portes d’ accés.

 Primer premi

Title: Límits permeables…connectant el barri

Project Name: Parellada street

Location: Sant Andreu, Barcelona

Date: november 2013

Category: Transformation of an urban party wall

Organizer: Racons Públics – Fad

Team: Alvaro Cuéllar, Anna Gutiérrez