Atrium

La proposta Atrium per la nova centralitat de Valldoreix entén que la oportunitat està en considerar una seqüència de tres nous llocs: la plaça de l’ estació, el creuament del bosc (Plaça de Can Cadena) i l ‘ Atrium (espai de projecte). La nova centralitat integra 3 elements bàsics: accessibilitat, contacte amb la naturalesa i l’ activitat. La Rambla Mossèn Jacint Verdaguer és el passeig vertebrador i connector d’ aquests espais. Per aquest motiu, la proposta prioritza l’espai pel peató i la bicicleta sense negar la presència de cotxes en velocitat reduïda.

Dins d’ aquest trinomi, l’ Atrium fa referència a l’ espai tradicional de la vivenda que funciona com un espai definit però obert, integrador i col.lectiu. La configuració concèntrica que significa l’ atrium és un contrapunt a la forma volumètrica aïllada i individualitzada que predomina en la vida de Valldoreix. D’ aquesta forma, es converteix en un element que dialoga i posa en valor el paisatge a través del control visual de les perspectives i de la introducció de la vegetació com element que caracteritza el conjunt.

L’ atrium ve definit per la seva adaptació a la topografia establint dues plataformes. La plaça a nivell de la Rambla es el principal espai col.lectiu per acollir esdeveniments així com per l’expansió de les activitats dels equipaments (mercat, bar, casal d’ avis, escola de música, espai escènic musical, etc.). Com a element unficador dels diferents volums de programa, es proposa una pèrgola que envolta a l’hora que ofereix una atmosfera diversa d’ ombres, aromes, colors i sensacions.

A sota d’ aquest espai central i aprofitant la major dimensió es situa el centre cultural i l’aparcament. La plataforma superior és un balcó residencial  que serveix com a espai d’expansió de la vivenda des del qual es contempla el paisatge. En la seva part inferior es situa el centre comercial.

L’atrium esdevé un model flexible capaç d’ absorbir en el temps diferents opcions de volumetria i programa. L’ ordenació proposada

Lema: Atrium

Projecte: Nova centralitat a Valldoreix

Ubicació: Valldoreix, Barcelona

Data: novembre 2013

Categoria:  Projecte urbà

Organització: Nova centralitat a Valldoreix 

Equip: Alvaro Cuéllar, Anna Gutiérrez